Årsmøtet vedtok å utbedre Bøgh Hafsø banen!

Årsmøtet vedtok å utbedre Bøgh Hafsø banen!

ÅRSMØTE FOR 2023 – Onsdag kveld var det duket for årsmøtet i Eiger FK for driftsåret 2023.  De ca. 30 fremmøtte fikk høre at klubben leverer i beste velgående, både sportslig og økonomisk.  

 
Styret la fram sin årsrapport der de hadde fokus på de økte kostnadene generelt i samfunnet, som også Eiger kjenner på kroppen og må ta inn over seg i den daglige driften.  Økonomien viste at klubben i stor grad har klart å kompensere for de økte kostnadene, ved å øke inntektene.  Styret la her særlig vekt på det lokale næringslivet sin store betydning – gjennom sponsing av klubben.  Klubben hadde 100.000 kroner mer på konto ved utgangen av 2023 enn de hadde ved utgangen av 2022, noe som må sies å være bra levert, i vanskelige økonomiske tider!
 
Ellers viste de ulike rapportene fra de ulike komiteene at det har vært en rimelig god sportslig sesong, alt i alt.
 
Den saken det kanskje var knyttet mest spenning til, var om årsmøtet ville godkjenne en sårt tilrengt oppgradering av Bøgh Hafsø-banen. Styret la fram et kostnadsoverslag som fortalte at oppgraderingen med nytt kunstgressdekke ville koste i overkant av 5 mill. kroner.  Årsmøtet ble fortalt at det Frode Teigen eide selskapet Kontrari AS hadde forpliktet seg til å bidra med hele 2 mill. kroner i gave som skulle brukes både til oppgradering av banen, og oppgradering av den store parkeringsplassen!  Årsmøtet viste sin begeistring for dette da de brøt ut i spontan applaus over den fantastiske gaven fra Kontrari AS.  Forutsetningen for at pengegaven  skulle gis til Eiger, var at både bane og parkeringsplass kom på plass i 2024! Det skal vi få til!
 
Ellers ble det litt utskiftninger i styret.  Anders Midbrød takket for seg etter 4 år som formann i klubben, og overlot ledervervet til Tommy Sønsteli.  Ellers gikk Ragnhild Myklebust, Atle Tingbø og Svein Andreassen ut av styret, og ble erstattet av Elisabeth Mong Eide, Henning S. Sæstad og Cathrine Vold.

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 404 97 160    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND