Regjeringen gir støtte til idrettslag med økte gasskostnader

Regjeringen gir støtte til idrettslag med økte gasskostnader

Regjeringen offentliggjorde fredag at de har besluttet å gi økonomisk støtte til idrettslag som opplever økte kostnader i forbindelse de høye gassprisene.

– NFF har jobbet sammen med Idrettsforbundet for at klubbene som bruker gass også skal omfattes av støtteordningen. Vi er svært glade for at regjeringen har forstått utfordringen disse klubbene har stått overfor og konsekvensene det ville få dersom de ikke fikk støtte. Beslutningen gir klubbene mulighet til å opprettholde aktiviteten for sine utøvere og fortsette å være en viktig samlingsplass i lokalsamfunnet, sier generalsekretær i Norges Fotballforbund, Karl-Petter Løken.

Presidenten i Norges idrettsforbund er også fornøyd.

– Det er svært gledelig at regjeringen har lyttet til idrettens behov og vil gi støtte for økte gassutgifter i idretten. Midlene skal gå uavkortet til idrettslag som har hatt ekstraordinære kostnader som følge av høye gasspriser i 2022. Flere av idrettslagene dette gjelder har gjennom høsten vært tydelige på at de vurderer å stenge ned tilbudet for barn og unge dersom en statlig støtteordning ikke kommer på plass. Norges idrettsforbund vil derfor benytte anledningen til å takke regjeringen for bevilgningen på 15 millioner kroner som uavkortet skal gå til idrettslag som har hatt ekstraordinære kostnader på gass i 2022 og således sikre at aktivitetstilbudet til barn og unge kan opprettholdes i tiden fremover, sier idrettspresident Berit Kjøll. 

De fleste idrettslag i Norge bruker strøm til å varme opp kunstgressbaner og anlegg, samt holde flomlysene på. Et mindretall bruker gass som energikilde.
De sistnevnte har inntil nå ikke vært omfattet av regjeringens strømstøtteordning.

I oktober sendte NFF et høringsinnspill til Stortinget, der det ble bedt om en forsterket støtteordning knyttet til ekstraordinære energiutgifter.

– Norges idrettsforbund vil nå utarbeide retningslinjene for en søknadsbasert ordning der idrettslag kan søke om å få dekket en andel av merkostnadene de har hatt på gass i 2022 sammenliknet med tilsvarende periode i 2021. Norges idrettsforbund ønsker en kort søknadstidsfrist for å sikre at midlene utbetales så raskt som mulig, sier Kjøll. 

Den nye gass-støtten skal være på samme nivå som strømstøtten, opplyser regjeringen.

– Vi har lyttet til idrettens bekymringer, og nå som vi har fått nødvendig informasjon om omfang og kostnader, er det veldig godt å kunne legge fram dette forslaget som gir idretten støtte til økte gassregninger. Denne støtten er derfor viktig for at idrettslagene skal kunne opprettholde tilbudet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til NTB. 

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 404 97 160    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND