«Skal vi igjen selge noe? Tar det aldri slutt i denne klubben?»

«Skal vi igjen selge noe? Tar det aldri slutt i denne klubben?»

Vi i styret hører allerede frustrasjonen fra enkelte av våre medlemmer – en frustrasjon det er lett å forstå og å kjenne seg igjen i. «Er det nå enda mer dugnad? Er det nå enda mer som skal selges og gjøres på dugnad?».

Ja, dessverre… Eller kanskje heldigvis! For det er faktisk veldig viktig for klubben at alle er med å dra lasset i en klubb som vår – for at vi fortsatt skal kunne gi et godt aktivitetstilbud til barn, unge og voksne i Hålå – også i 2023. Og i tiår etter det.

Denne gangen er det Bambusasokker som står for tur og som skal selges. I løpet av uke 10 får alle spillere i klubben sin pose som vi håper du kan være behjelpelig med å selge. Bambusa! Kanskje verdens beste sokker – et produkt som kan selges med god samvittighet. Utrolig behagelige, og nok verdensledende på det å enkelt kunne tres lett over anklene!

Eiger omsetter hvert år for i overkant av 7 millioner kroner. Dette er penger som vi må ha inn for å kunne drifte klubben på en best mulig måte. Eiger FK er ikke en vanlig bedrift som jobber hardt for å skape overskudd. Vi som sitter i styret, og alle innad i klubben, jobber knallhardt for å få det hele til å gå rundt – for å få klubben til å gå i null! Klarer vi å gå i null, samtidig som vi gir et godt sosialt og sportslig tilbud til våre medlemmer, er vi kjempefornøyde!

Et privateid anlegg som det vi har i Hålå koster å holde, drifte og å videreutvikle. Den viktigste bidragsyteren til alle disse millionene er lokale bedrifter som hvert år er med på å sponse klubben. De gjør ikke dette for først og fremst å få så mye igjen for det – de gjør det mest fordi de ønsker å støtte det viktige arbeidet de vet at Eiger FK og andre frivillige lag og foreninger gjør. Disse bedriftene vet viktigheten av den jobben som blir gjort i frivilligheten. De vet at lokale lag og foreninger er selve limet i et hvert eneste store og lille lokalsamfunn.

Eigersund kommune, ulike stiftelser, medlemskontingent og ikke mins DUGNAD er med på å bidra til at vi kan drifte et helt område, med bl.a. 3 kunstgressbaner og to innendørshaller i vår storstue – HÅLÅ.

I det siste har det i media vært stort søkelys på en eksplosiv økning i medlemskontingent. Økte kostnader for å drifte lag og foreninger må som regel kompenseres med høyere medlemskontingenter. Og da havner en fort i en situasjon der noen må velge bort fritidsaktiviteter fordi en rett og slett ikke har råd til det. Som klubb synes vi dette er utrolig sårt, og det siste vi ønsker er å bidra til at foreldres lommebok skal være avgjørende for om et barn kan spille fotball i Hålå eller ikke. Vi jobber derfor i klubben for å ha en lavest mulig medlemskontingent – noe vi også vil prøve å få til dette året. Klubbens styre kommer til å be årsmøte om en liten heving på kontingent, men under den generelle prisstigningen som var i 2022. Også «Familiemedlemskapet» er med på å bidra til at de som har mange i familien, ikke «kveles» av prisen på medlemskap.

For å blant annet klare å holde nede medlemskontingenten – slik at flest mulig kan være med – trenger vi hjelp fra gode sponsorer, kommune, stiftelser og ikke minst at medlemmer stiller opp og bidrar med sin DUGNADSINNSATS. Vi som sitter i styre i Eiger FK sitter ikke og koser oss når vi planlegger dugnader – vit det! Vi vet at vi pålegger våre medlemmer en ekstra belastning og byrde! MEN, skal hjulene gå rundt, må alle medlemmene i fellesskap trø til. Når alle gjør litt, blir vi sammen sterkere som klubb!

Så ja, nå skal vi igjen «selge noe»! Det er igjen forventet at DU skal bidra. Ikke fordi vi i styret ikke ser alle argumentene MOT – men fordi vi ønsker å gi et best mulige tilbud til barn, unge og voksne i Hålå – hver dag, hele året! Og det koster. I form av innsats fra alle våre medlemmer, for å gi klingende mynt i kassa som kan brukes til det beste for medlemmene i klubben.

Så nå er det Bambusa som står for tur. Så kommer Andeloddene i april, så kommer Eigercup i begynnelsen av juni, så er det vakter på Visefestivalen i juli, så kommer loddsalg i forbindelse med jenteforeningens julebasar i oktober/november – før vi avslutter det hele med julelotteriet rundt jul! Oppå alt dette er du gjerne forelder til en sønn/datter som er på laget til de som skal stå for matutkjøring til de gamle i kommunen på lørdager/søndager/helligdager. Og da er det selvfølgelig lov å tenke; «tar det aldri slutt?» For det gjør jo dessverre ikke det. Det er sånn det må være i frivilligheten. Frivilligheten er limet i ethvert lokalsamfunn. Et medlemskap i et frivillige lag og forening = dugnad. Sånn er det, og sånn tenker vi i Eiger at det MÅ være!

Så håper vi i styret at alle våre medlemmer igjen kan bidra med litt. At en prøver å selge posen med Bambusasokker til venner og kjente. Og at en vet at en IKKE trenger å selge hele posen, at en kan levere tilbake til klubben det en ikke får solgt. For sånn mener vi i styret det skal være! Ingen skal måtte «brenne inne» med kjelleren full av Bambusasokker for å spille i Eiger FK! Og en skal kun betale for det en klarer å selge – resten returnerer en til klubben, når en har prøvd sitt beste.

Lykke til med salget av Bambusasokker! Og vit at denne dugnaden – i likhet med alle andre små og store dugnader – bidrar til at aktivitetstilbudet vi nå har kan opprettholdes også i 2023, og forhåpentligvis i årtier fremover!

Takk for hjelpen, og takk for ditt bidrag!

Med optimistisk hilsen fra
Styret i Eiger FK

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 404 97 160    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND