Årsmøte i Eiger

Årsmøte i Eiger

Eiger FK avholder årsmøte onsdag 12.02.2014 kl. 18.

Forslag som ønskes behandlet, må være Styret i hende senest 05.02.2013.

Agenda for årsmøtet er vanlige årsmøtesaker, Midtpunkt Eigerøy og evt. innkomne forslag. Fullstendig saksliste publiseres når fristen for å melde inn forslag er ute.

Mvh.

Styret

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 402 42 267    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND