Årsmøtet utsatt

Årsmøtet utsatt

UTSETTELSE AV EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I EIGER FK

Styret i Eiger FK har funnet det nødvendig å utsette det ekstraordinære årsmøte som er berammet til mandag 25.11.13 kl 18. Årsaken til dette er at styret har behov for noe mer tid for å avklare de sakene som skal fremlegges for årsmøte til gjennomgang og eventuelt godkjenning.

Det vil komme nærmere innkalling til ekstraordinært årsmøte senere.

 Styret

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 402 42 267    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND