Bra trenerforum!

Bra trenerforum!

De aller fleste lagene i klubben var representert da de to spillerutviklerne Andrè Olsen og Jarle Gløpstad inviterte til møte torsdag kveld. De to (hyper)aktive karene redegjorde for sitt arbeid – både igangsatte ting og planer fremover. I tillegg tok de for seg sine områder innenfor den nye sportsplanen som forventes å foreligge om kort tid. 

Det er tydelig at Andrè og Jarle har lagt lista høyt og kvaliteten på spillerutviklingsbiten i Eiger er nå bedre enn noen gang. For de som ikke hadde anledning å være tilstede eller andre interesserte kan vi her nevne følgende momenter som ble lagt fram og diskutert:

* Presentasjon av Spillerutviklere og arbeidsoppgaver (Jarle og Andre).

 * Hospiteringsordningen

 * Lån av spillere mellom lag 

 * Akademi

 * Morgentreninger

 * Krets- sonesamlinger

 * Holdning og treningskultur

 * Kommunikasjon, tydelighet, dialog – Retningslinger og felles helhetstenkning mellom trenere/lagledere

 * Utvikle klubb, spillere, trenere og ledere.

 * Ny sportsplan

 * Trenerforum

 * Årsplan

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 402 42 267    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND