Eigersund kommune med kjærkomment tilskudd til baneoppgradering i hålå!

Eigersund kommune med kjærkomment tilskudd til baneoppgradering i hålå!

KJÆRKOMMENT TILSKUDD – I forkant av kommunestyremøte i uke 22, hadde kommunens administrasjon forberedt en sak for kommunestyret, der de foreslo å innvilge Eiger FK sin søknad om tilskudd til oppgradering av Bøgh Hafsø banen. Administrasjonens innstilling var at Eiger FK skulle tilgodeses med 1,5 millioner kroner til den i forbindelse med den forestående oppgraderingen av Bøgh Hafsø-banen.

Kommunens politikere vedtok enstemmig administrasjonens forslag, og Eiger FK får dermed et tilskudd på 1,5 mill. fra Eigersund kommune, et særs viktig økonomisk bidrag som kan legges i potten for den nye banen!

Da er vi der at klubben – med masse flott hjelp fra kommunen, stiftelser og private aktører – kan utvide og bygge banen uten å tære for mye på oppspart egenkapital! Så langt har følgende bidratt med midler til banen og parkeringsplassen:

Kontrari AS: 2 mill. til bane og parkeringsplass.

Eigersund kommune: 1,5 mill. til bane.

Sparebankstiftelsen SR-bank: 750.000 kroner til bytte av kunstgress.

Tippemidler: I overkant av 1 mill.

Vi takker i denne artikkelen særlig EIGERSUND KOMMUNE for det flotte økonomiske bidraget de har gitt! I tillegg takker vi selvfølgelig også Kontrari og Sparebankstiftelsen SR-bank for uvurderlig økonomisk hjelp i prosessen med å lage et nytt og bedre stadion på Bøgh Hafsø-banen!

Oppgraderingen vil også kvalifisere for ca. 1 million i spillemidler fra Norsk Tipping. Tippemidlene har en også en tendens til å underkommunisere viktigheten av, så når debatten i Norge går på å slippe til utenlandske spillselskaper i det Norske markedet – husk på hvor mye tippemidlene bidrar til for å bygge baner, haller og idrettsanlegg i hele Norges langstrakte land, i alle landets krinker og kroker!

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 402 42 267    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND