Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte

Eiger FK innkaller med dette til ekstraordinært årsmøte mandag den 25.11.2013 kl. 1800 i kafeen i Eigerhuset.

 

Agenda

Åpning av årsmøtet

 • Godkjenne de stemmeberettigede 
 • Godkjenne:
  • Innkalling
  • Saklisten
  • Forretningsorden.
 • Velge dirigent, sekretær, samt to stk til å underskrive protokoll
 • Behandling og godkjenning av revidert organisasjon– og utviklingsplan for Eiger FK og Midtpunkt Eigerøy
 • Behandle og godkjenne fullmakt til arealdisponering

 

Styret

 

Ronny Øvrevik

Leder

De som ønsker å få utlevert saksdokumentene til ekstraordinært årsmøte på forhånd kan henvende seg til daglig leder og få disse tilsendt på mail.

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 402 42 267    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND