Enstemmig vedtak

Enstemmig vedtak

Idrettsbarnehage
Eigersund kommunestyre vedtok i går enstemmig å si ja til Eigers etablering av idrettsbarnehage. Videre ble det vedtatt et tilskudd til investeringskostnader i størrelsesorden 1 million kroner. Kommunestyret anbefaler også husbanken å finansiere barnehagen. I tillegg ser kommunen positivt på å bidra med tilrettelegging for universell utforming. Når det gjelder driftstilskudd er det per nå ikke et tilstrekkelig barnegrunnlag for oppstart i 2013. I følge prosjektleder for Midtpunkt Eigerøy, Einar Rune Vinningland vil «markedsgrunnlaget» bli større i 2014, bl.a. som en følge av utbygging av Leidlandsfeltet og folk som etablerer seg i byen i forbindelse med ansettelse på Aker Solutions. Videre blir det lagt ut flere utbyggingsområder for boliger i kommunen. Eigersund kommune har på sin side lagt en strategi for å tiltrekke seg folk som i dag bor på nordjæren.

Det foregår også et arbeid med å se på «kvalitet i barnehagen» og dette kan medføre mindre barnegrupper i de etablerte barnehagene. Dette, sammen med andre momenter kan styrke grunnlaget for Eigers idrettsbarnehage. Prosjektleder Einar Rune Vinningland tror at barnehagen åpner i august 2014.

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 402 42 267    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND