Fremgang i Midtpunkt Eigerøy

Fremgang i Midtpunkt Eigerøy

Det har vært relativt stilt omkring Midtpunkt Eigerøy og Eigers planer for en helhetlig utvikling av området i og rundt Hålå etter sommeren. Vi har derfor slått av en prat med Eigers daglige leder Kenneth Pedersen om ståa.

I følge Kenneth så pågår arbeidet for fullt og Eiger har nå kommet i en fase i prosjektet der det har vært naturlig å gå ut å invitere aktuelle samarbeidspartnere til å være med å realisere Midtpunkt Eigerøy. Han sier at Eiger ønsker å videreføre gode relasjoner til samarbeidspartnere og det har derfor vært naturlig å henvende seg til klubbens sponsorer først, for å måle deres interesse for å være med å bidra. Kenneth Pedersen sier seg svært godt fornøyd med responsen og sier at 15 selskaper til nå har meldt sin interesse og han føler at entusiasmen er stor. Blant enkelte av disse selskapene er det foretatt en såkalt leverandørkvalifisering og det er allerede skrevet kontrakt med noen store aktører.

Kenneth forteller videre at man nå er i en prosess der en skal velge 9 underleverandører på fag, så som elektro, rør og ventilasjon. Deretter vil arbeidet i neste omgang bli å klargjøre en prosjekt- og utviklingsgruppe og disse vil sammen med A2 arkitekterne i Holstebro starte prosjekteringsarbeidet med de ulike delprosjektene. Det gjelder:

–          Ny infrastruktur, veinett, parkering, gang og sykkelsti

–          Fotballhall

–          Idrettsbarnehage

–          AFO (aktivitetsfritidsordning for barn i klassetrinn 1-5)

–          Frisklivsenter, med trenings og behandlingstilbud

–          Nye og forbedrede fotballbaner

–          Badefasiliteter, inne og ute

–          Generell rehabilitering av anlegget

–          Rekreasjon- og friluftstilbud

Totalt har Midtpunkt Eigerøy en utbyggingsramme på 250 millioner kroner. Så gjenstår det å se om hvor mye av dette det er realistisk å realisere.

Eigers daglige leder er svært godt fornøyd med responsen og ser virkelig fram til å komme i gang med de første prosjektene.

Både på Ålgård og i Sandnes finner man tilsvarende prosjekter og begge ser ut til å komme med samme tankegang som Eiger har hatt, nemlig helhets-tankegangen som Midtpunkt Eigerøy er tuftet på. For Eigersund og Dalane er det avgjørende at vi fortsatt har en vital plass på fotballkartet i Rogaland og et prosjekt som Midtpunkt Eigerøy er skreddersydd for en slik ønsket utvikling.

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 402 42 267    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND