Gode vedtak

Gode vedtak

Norges Fotballforbunds forbundsting ble avsluttet søndag etter en relativt gemyttlig helg i Lillestrøm.
Fra Eiger-hold var det knyttet spenning til et forslag om å gjøre regler for innbytte i 4 divisjon like i hele Norge og ikke ha mulighet for kretstilpasninger som i dag. Men i følge Hans Kind i Rogaland Fotballkrets vil det såkalte breddereglementet sikre at den enkelte krets selv vil kunne bestemme dette. Med tanke på at Rogaland Fotballkrets i dag tillater 7 innbyttere og en klar motstand i mange klubber mot å endre til bare 3 som lå i det nasjonale forslaget, vil dagens ordning trolig fortsette.

I Eiger ble også forslaget om at klubbene selv skulle dekke forsikringskontingenten for spillere mellom 13 og 19 år fulgt med interesse. Motstanden mot forslaget var imidlertid så stor at forbundsstyret valgte å trekke hele saken. Likevel lovet fotballpresident Yngve Hallèn at spørsmålet om finansiering av ordningen vil komme opp allerede på neste ting.

Av andre saker verdt å nevne finner vi selvsagt innføring av 3`er fotball for aldersgruppen under 7 år. Dette blir gjort gjeldende fra sesongen 2015 og noe av motivasjonen er at “i treerfotballen er man alltid involvert fordi ballen aldri er så langt unna at man minster kontakten med spillet. Spillerne i denne aldersgruppen vil føle seg mer delaktig og oftere oppleve mestring i treerfotball sammenlignet med femmerfotball. Gjennom mer ballkontakt og hyppigere mestringsopplevelse blir aktiviteten morsommere og mer utviklende for barna.”
Treerfotball tenkes organisert på følgende vis:
Det spilles med tre utespillere på små mål uten keeper. For å optimalisere spillformen bør treerfotball helst spilles med vant eller nett rundt banen, slik at ballen kontinuerlig holdes i spill.
Spillform: 3 mot 3 | Årsklasse: under 7 år
Anbefalt baneformat: 15 x 10 m
Ball: 3`er
Mål 1,5 x 1 m
Offside: Nei
Spilletid: 2 x 15 min
Straffespark: Nei
Anbefalt spillertropp: 5
Seriespill: Nei
Pressfri sone: Nei
Ekstra spiller: Ja

9`er fotball ble som kjent innført i 13-års klassen med virkning fra i år. Det var forventet at ordningen ville bli utvidet til etter hvert å også gjelde 14 åringer. Men her ble vedtaket at 9`er fotball eller 11`er fotball blir valgfritt for dette alderstrinnet. Hvordan den enkelte krets skal løse dette kommer man tilbake til. Banestørrelse i 9`er fotballen er det mange som har lurt på hvordan skal fremstå. Nå er det kommet presiseringer der en gis to muligheter. (se bilde lenger ned i saken)

Et forslag om å senke aldersgrensen fra 15 til 14 år for å spille på seniorlag ble nedstemt, men bare med en stemmes overvekt!

Kortreglement blir trolig endret for 13/14 åringer. Får en spiller gult kort er det ut i 5 minutter. Ved kort nummer 2 er det rett ut tilsvarende rødt kort. Hvis 2 spillere har gult kort samtidig og dommer gir ett tredje kort til en spiller, må han/hun avvente til de andre har fullført straffen!!! Det vil nok komme nærmere info om hvordan dette skal organiseres – ikke minst må det kunne sees på som utfordrende å holde styr på det hele om flere spillere skal sone samtidig.

Intet ting uten fine ord og mange løfter. Men for Eiger er det verdt å se på forbundsstyrets ønske om at lag og foreninger fullt ut skal få dekket merverdiavgiften gjennom en kompensasjonsording. Økonomi er viktig og i forbundstyrets vyer for en fremtidig finansiering av idretten sies det:
– at en framtidig finansieringsordning skal være godt forankret i idretten
– at det blir fastslått et overordnet statlig beløp til idretten
– at spillemiddelordningen blir gjennomgått for å løse finansielle utfordringer med spesielle kostnadsdyre anlegg og kostnader knytt til oppdatering og renovering
– at lokale aktivitetsmidler blir prioritert
– at lag og foreninger får fullt ut kompensert mva på varer og tjenester gjennom en kompensasjonsordning som er lett å administrere
– at bygging, oppdatering av renovering av idrettsanlegg får full mva-kompensering, uavhengig av et tak på tildeling

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 402 42 267    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND