Gravearbeid i Hålå

Gravearbeid i Hålå

Gravearbeid Hålå mai 2013Fredag så Hålå virkelig ut som et anleggsområde. I arbeidet med å få skikkelig drenering ble det gravd for å gjøre plass til dreneringsrør og dermed kunne lede vannet bort fra området rundt daglig leders kontor. Brødrene Steffen og Marius Myklebust samt Frode Sirevåg og Knut Nodland sørget for det. Håpet er å få lagt massen tilbake på plass innen deltakerne på Fyrfestivalen setter seg til bords lørdag kveld. Men trolig må det også sprenges noe.
Etter hvert vil det komme asfalt og området kan igjen åpnes for bl.a parkering.

Gravearbeid Hålå mai 2013-2

Arbeidet med kiosken har stoppet noe opp – bl.a grunnet svært lang leveringstid på vinduene “i åpningen”, men arbeidet vil bli prioritert framover.

Kiosk april 2013

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 402 42 267    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND