Ikke alle er prinsippryttere!

Ikke alle er prinsippryttere!

Senterpartiet
I Eigers søknad om å få overta arealer i forbindelse med Midtpunkt Eigerøy-prosjektet lå altså en “overtakelse” til grunn. Det er ingen hemmelighet at dette ville frigjort midler til opparbeidelse av vei og gang og sykkelsti. I tegningene som kommune og politikere har fått servert er det tegnet inn en trygg og sikker skolevei fra Eigerøy Skole til det nye Leidlandsfeltet.

Dette vil selvsagt også lede vekk såvel biltrafikk som de myke trafikanter fra en sterkt trafikkbelastet Hovlandsvei for de som kommer til skole eller Idrettsanlegg fra den nordre delen av Eigerøy. Dessverre har “de store partiene” så langt hatt mest fokus på det prinsipielle ved en overtakelse. Søndag skrev vi om Krf som har fremstått som løsningsorienterte. I den kategorien kommer definitivt også Senterpartiet. I formannskapsmøtet den 6 mars foreslo gruppeleder i Senterpartiet, Ruth Evy Berglyd følgende:

”Eigersund kommune og Eiger FK går i forhandling med sikte på å komme frem til enighet om en pris for boligarealene.”
Kun Krf stemte sammen med henne for dette forslaget.

Da vi bad om en kommentar fra Ruth Evy Berglyd om flere aspekter ved Midtpunkt Eigerøy kom hennes og Senterpartiets holdning greit frem:

SP har som et av sine mål i programmet å styrke frivilligheten. Vi har mange fordeler av det de frivillige lag og foreninger gjør i samfunnet. Jeg ser at prinsipp er noe en del av partiene setter høyt. De er redde for at hvis Eiger skulle få dette for en billig penge, så var det andre som også ville ha noe. Jeg har ikke sett at de har stått i kø til denne tid. «Turnen» fikk for en del år siden sitt lokale for en krone.

Vi ser også at det har ligget tomter på det aktuelle området en god stund uten at de er blitt benyttet. Hvis Eiger hadde fått til det store prosjektet i Hålå kunne det skapt en interesse for flere å bygge sine boliger i området og i omegn. Vi har kapasitet til flere elever på skolen på Eigerøy, da er det fornuftig å bygge der.

Alle ting som legges til rette for at folk skal bevege seg mer, er gode prosjekt. Det er forebyggende for å oppnå god helse og bedre alderdom. Dette er på sikt elementer som er besparende i framtida. Vi vet også at fedme blant unger er et problem.

Ellers syns jeg prosjektet ser bra ut, kanskje litt ambisiøst, men jeg har tro på at dere får det til. Dere har jo klart mye før. Dere har tenkt både på unge og eldre, det er spennende.
Stå på

(foto av Ruth Evy Berglyd – Dalane Tidende)

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 402 42 267    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND