10. Rekrutteringsplan

Klubbhåndbok 10. Rekrutteringsplan
by admin

Rekruttering generelt

Kommer

Oppstartsmøte

Kommer

Tiltak og tilbud

Oversikt over Rekrutteringstiltak i Eiger FK:

Kommer

Måltall

Klubben har følgende måltall for rekruttering:

  • Ha 60 % av alle gutter i klubbens nedslagsfelt med på G6 og G7
  • Ha 60 % av alle jenter i klubbens nedslagsfelt med på J6 og J7