11. Kompetanse og utdanning

Klubbhåndbok 11. Kompetanse og utdanning
by admin

Kommer

11.1 Lederkurs

Lederkompetanse er avgjørende for god styring av klubben. Mange har erfaring fra lederjobber i sine private jobber, noen har lederutdanning og noen har liten eller ingen erfaring som ledere. Alle kan gjøre en god jobb som leder av en fotballklubb.

NFFs fire lederkurs (FL1, FL2, FL3 og FL4) inneholder sentrale kompetanseområder for ledernivået i en klubb. Her er flere års erfaring samlet og framstilt for ledelsen i en klubb. Kompetansen man tilegner seg, sikrer en mer interessant arbeidshverdag for den frivillige med økt forståelse for lederrollene. Bildet under gir litt informasjon om de fire lederkursene NFF tilbyr.

Kommer

11.2 Trenerkurs

Kommer

Her kan du også lese mer om NFFs trenerkurs: https://www.fotball.no/trener/

Her kan du lese om oppbygningen og innholdet i NFF Grasrottreneren: https://www.fotball.no/trener/grasrottrener/nff-c–lisensutdanningen/  

Barnefotball 6-12 år

En trener pr. lag med minimum ett delkurs fra NFF Grasrottreneren (Grasrottrener 1)

Ungdomsfotball 13-19 år

En trener pr. lag med minimum to delkurs fra NFF Grasrottreneren (Grasrottrener 1 og 3)
En trener pr. årskull, også pr. kjønn, med minimum hele NFF Grasrottreneren 

11.3 Dommerkurs

På kretsnivå og lokalt arrangeres rekrutteringsdommerkurs tidlig i januar hvert år. Norges Fotballforbund etablerte før sesongen 2015 egen dommerskole – NORCORE (Norway Centre Of Refereeing Excellence). Denne dommerskolen består av fem trinn. Her finner du informasjon og aktuelle saker om alle trinnene i NFFs dommerskole NORCORE: https://www.fotball.no/dommer/norcore/