12. Årshjul og viktige datoer

Klubbhåndbok 12. Årshjul og viktige datoer
by admin

Fotballåret har sin egen syklus. Det er tidsfrister å forholde seg til, «må-oppgaver» og en rekke ting som skal på plass for å gjøre fotballhverdagen best mulig for flest mulig. Dette gjelder påmeldinger lag i serie og NM, turneringssøknader og diverse andre frister.

Følgende datoer er viktige:

Kommer (inn med årshjul her)