2. Klubbens verdigrunnlag

Klubbhåndbok 2. Klubbens verdigrunnlag
by admin

Verdigrunnlag

Verdigrunnlaget vårt består av vårt verdisett + fair-play.

 

2.1 Verdisett

Eiger FK sitt verdisett kalles «LIKE Eiger FK». Verdigrunnlagets initialer (L-I-K-E) representer de fire kjerneverdiene klubben ønsker at vi skal identifisere oss med.

Vi skal være:

(L)angsiktige

Eiger FK skal være en klubb hvor medlemmene utvikler seg både fysisk og mentalt.
Vi skal legge til rette for utvikling både som enkeltindivid og lag i et langsiktig perspektiv.

(I)nkluderende

Eiger FK skal være en klubb som kjennetegnes med åpenhet og tilgjengelighet for alle.
Trygghet og Trivsel er nøkkelfaktorer. Vi vil skape en klubb som medlemmene trives i, og som folk ønsker å være en del av.

(K)valitetsbevisste

Eiger FK skal være en klubb der kvalitet i alle ledd er en grunnpilar.
Gjennom positiv innstilling, riktig mentalitet, gode holdninger og grundighet skal Eiger FK skape en god utviklings arena.

(E)ntusiastiske

Entusiasme er energi! Eiger FK ønsker å engasjere, begeistre og glede.

2.2 Fair play

Fair Play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen.

Sentrale stikkord er:

  • Respekt og toleranse for hverandre
  • Alle er like verdifulle
  • Ta avstand fra rasisme og mobbing
  • Respektere dommerens avgjørelser
  • Skape et fellesskap som inkluderer alle