9. Informasjon/kommunikasjon

Klubbhåndbok 9. Informasjon/kommunikasjon
by admin

Klubben og NFF har en rekke informasjonskanaler og møter for å informere om klubbens virksomhet og aktivitet.

De viktigste er som følger:

Hjemmeside, sosial medier og andre viktige informasjonskanaler

Kommer

Møter

Kommer