Kommunen vil nyte godt av Midtpunkt Eigerøy

Kommunen vil nyte godt av Midtpunkt Eigerøy

Midtpunkt SV.web
Eigersund SV er ikke representert i formannskapet. Til gjengjeld er partiet representert med en oppegående kar ved navn Halvor Ø. Thengs i kommunestyret. Vi må vel alle innrømme at partiet SV har blitt relativt godt profilert selv med kun en representant her.

I saken om Midtpunkt Eigerøy lanserte Senterpartiet følgende forslag: ”Eigersund kommune og Eiger FK går i forhandling med sikte på å komme frem til enighet om en pris for boligarealene.”  Eigersund SV stemte for dette forslaget.
Vi har bedt gruppeleder i SV Halvor Ø. Thengs komme med noen av hans tanker omkring Midtpunkt Eigerøy:

Når Rådmannen anbefaler at man på prinsipielt grunnlag ikke skal gi bort kommunal eiendom til private aktører, er det selvsagt en helt korrekt vurdering. Det sier seg selv at kommunen er på ville veier om man ser det som uproblematisk å gi bort eiendom markedet ville betalt gode penger for. Samtidig er det slik at mye taler for å gjøre et unntak i denne saken, nettopp fordi kommunen selv trenger å utvikle området rundt Hålå uten at det finnes kapasitet til å få det per i dag. Det var med det i tankene vi stemte for SPs forslag i kommunestyret: Vi ville at kommunen skulle gå i dialog med Eiger slik at begge parter fikk diskutert mulige løsninger for området (både gang-/sykkelsti, parkering, opparbeiding av vei til Leidlandfeltet og Eigers planer for Midtpunkt Eigerøy).
 
I andre saker har kommunen utvist en fleksibel holdning til lokale lag og foreninger, men uten at jeg med sikkerhet kan si at eiendom er løst til private. 
 
Kommunen vil kunne nyte godt av planene for Midtpunkt Eigerøy, gitt at de blir realisert slik de er foreslått. For eksempel vil man med et frisklivssenter kunne drive aktivt forebyggende helsearbeid i samarbeid med kommunen, og slik bydelen Eigerøy vokser vil det være behov for flere barnehageplasser i området. Eiger har selvsagt kommersielle interesser av både fotballhallen og frisklivssenteret – det er en naturlig del av å drive en privat virksomhet. Samtidig har man bygget opp et område på Eigerøy nærmest utelukkende på dugnad – og det er min mening at kommunen i lengden tjener på å opptre fleksibelt overfor lag og foreninger, rett og slett fordi en får tilbake goder i form av fritidstilbud, helsefremmende aktiviteter og bydelsutvikling.
 
Jeg skal innrømme at jeg opplevde Midtpunkt Eigerøy som et urealistisk prosjekt første gang jeg hørte om det. Ennå har jeg vanskelig for å tro at en klarer å opprette ei toppidrettslinje på Eigerøy, for eksempel. Men jeg tenker slik at det får være Eigers sak – kommunen løper ingen stor risiko ved å støtte opp om et prosjekt som dette. Det vi har vurdert og sett på som fornuftig, er at man går sammen for å legge til rette (med infrastrukturgrep) for at Eiger nok en gang kan nå de målene de setter seg. Dere har vist at dere kan tidligere – og jeg er helt sikker på at Hålå utvikles i riktig retning de neste årene

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 402 42 267    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND