Kontroversielle forslag

Kontroversielle forslag

Kommende helg står NFFs forbundsting for døren når hele fotball-Norge samles på Lillestrøm. Dette tinget har hatt 
en tendens til å ikke skape de helt store “bruduljene” – i hvert fall for breddeklubber som Eiger.
Av årets forslag er det dog et par saker allerede har skapt debatt i Rogaland. NFF innstiller nemlig på at klubbene
nå selv skal dekke forsikringen for spillere mellom 13 og 19 år – noe som selvsagt skaper merkostnader for allerede
hardt økonomisk pressede klubber. I tillegg ønsker man nå å kun tillate tre (3) innbyttere pr kamp i 4 divisjon – en
endring fra dagens sju (7)

Rogaland Fotballkrets leder Trond Tengesdal sier at kretsen ikke har konkludert i saken om forsikring. Riktignok støtter RFK prinsippet om at den/de som nyter godt av ordningen bør betale, men man vil se an klimaet i salen før det trekkes en konklusjon. Han viser til at en lagsforsikring koster i størrelsesorden 1000 kr og fordelt på 10-15 spillere, som et lag som regel består av, vil dette beløpe seg til drøye 50 til 100 kr. pr spiller.

Når det gjelder antall innbyttere så har flere andre kretser allerede praktisert ordningen som nå forsøkes lansert nasjonalt. Et forsøk fra NFF på å harmonisere regelverket til å være likt for hele landet er blant argumentene for. Trond Tengesdal er innstilt på å “gi og ta” på forbundstinget, det kan være andre viktige saker som man kan få gjennom om man firer litt f.eks i denne. Han er likevel klar over at flere innbyttere enn tre er noe mange er opptatt av og RFK støtter foreløpig dette. Trond Tengesdal tror det ligger an til motforslag i denne saken – som går på å beholde dagens ordning eller noe i nærheten.

Eigers a-lagstrener Rune Johansson er svært betenkt over forslaget om å innskrenke antall innbyttere. Han er redd det kan gå spesielt ut over de unge spillerne som han ønsker å matche på høyest mulig nivå.

Les mer om forbundstinget her

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 402 42 267    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND