Langt årsmøte

Langt årsmøte

Årsmøte 2013-1
“Det lengste årsmøtet jeg har vært på” sa Einar Ragnvald Løyning (til høyre fremste rekke) da han entret bilen etter et møte som varte nærmere 4 og en halv time. Økonomi, Midtpunkt Eigerøy og kommunepolitikernes vilje til å stå på for Eiger var noe av det det ble brukt tid på. I tillegg ble det for første gang siden 2003 delt ut sølvnåler. Faste poster som valg og utmerkelser gikk relativt fort unna.

A-lag:
Årets spiller: Hans Marius Slettebø (Ur fra Peders Ursenter)
Toppscorer: Hans Marius Slettebø
Fair Play: Eivind Blakstad
Treningspokal: Hans Marius Slettebø
Innsatspokal: Fredrik Andersen

Siv Slettebø februar 2013
Siv Aakre Slettebø møtte på årsmøtet som representant for Idrettsrådet. Hun kunne imidlertid dra hjem med fanget fullt av diverse på vegne av sin sønn Hans Marius Slettebø som tok godt for seg av utmerkelsene

B-lag:
Innsats: Kjetil Vigrestad
Toppscorer: Renè Helvig

Damelag:
Årets spiller: Stine Lindø (Ur fra Peders Ursenter)
Toppscorer: Marianne F. Landbø
Treningspokal: Lise Vigrestad
Innsatspokal: Linda Svindland
Fair Play: Caroline F. Landbø

Lindø M.Landbø VigrstadC.Landbø feb-2013
Stine Lindø, Marianne F.Landbø, Lise Vigrestad og Caroline F.Landbø med sine utmerkelser.

Juniorlag:
Innsats: Simen Sæstad
Trening: Stefan Ghilom
Fair Play: Espen Stornes
Toppscorer: Simon Øvrevik

Espen Stornes februar 2013
Espen Stornes får her “Fair Play-pokalen på juniorlaget for sesongen 2012 av avtroppende sportslig leder Jarle Gløpstad.

HC-lag:
Treningspokal:
Kjetil Myklebust
Roald Skåra
Roy Hadland
Bjørn Myklebust
Roger Karlsen
Bjørn Erik Lomeland
Kjell Skåra
Hallvard Osland

Karlsen Skåra og Lomeland februar 2013
Roger Karlsen, Kjell Skåra og Bjørn Erik Lomeland med treningsstatuettene for sesongen 2012.

Åshild V. Leidland fikk blomster og takk for innsatsen som leder av ungdomsavdelingen i fem år. Sigve Tengs overtar nå dette vervet. Blomster ble også Marita Myklebust til del.

Marita Myklebust februar 2013
Marita Myklebust fikk blomster for sin formidable innsats med kiosken og har stilt opp på alt av arrangementer i 2012.

I styret fikk Jarle Gløpstad og Sissel Larsen blomster etter “endt tjeneste”. Nye styremedlemmer er Nina Skåra og Thorbjørn Brandsberg. Samtidig gikk Nina Skåra av som revisor 2 og ble erstattet med Anne Torill Hovland mens Leiv Petter Skadberg fortsetter som revisor 1.

Styresammensetningen f.o.m 2013 blir da:
Ronny Øvrevik (leder)
Kjell Garpestad jr (nestleder)
Ole-Martin Solli (styremedlem)
Nina Skåra (styremedlem)
Kenneth Pedersen (styremedlem)
Thorbjørn Brandsberg (styremedlem)
Kåre Myklebust (varamedlem)

Det er i løpet av 2012 lagt ned et betydelig arbeid i å få kontroll og gode rutiner på økonomistyringen i klubben – en prosess som enda pågår. Eiger FK er eier av betydelige verdier noe som også betyr utgifter som få andre sammenlignbare klubber trenger å tenke på.

Det ble viet endel tid på Midtpunkt Eigerøy der prosjektleder Einar Rune Vinningland orienterte om fremdriften fra starten av 2012 og frem til nå. Mange reagerte med forbauselse på hvor lite velvilje og hjelp det hadde vært fra noen av kommunens saksbehandlere/politikere på tross av mange fine ord om prosjektet underveis. Det ble likevel konkludert med at prosjektet fortsetter med uforminsket styrke og noen av veteranene minnet om likhetstrekkene fra prossessen med Eigerhuset fra 1979 til det stod ferdig i 1984.

Einar Rune V. februar 2013
Einar Rune Vinningland orienterte om fremdriften til Midtpunkt Eigerøy.

For første gang på ti år ble det altså delt ut sølvnåler. I statuttene for “foreningsmerket i sølv” står det bl.a.: Styret skal være fulltallig ved beslutning om utdelelse av merket. Eneste unntak er når kandidaten er styremedlem. Det går til medlemmer som i en årrekke har utvist et oppofrende arbeid for foreningen. Med oppofrende arbeid menes at vedkommende har utført et stort arbeide for laget i minst 10 år. Antall år kan i spesielle tilfeller avvikes når meget gode grunner taler for dette:
Sølvnålene tilfalt:
Inger Torgersen
Ivar Urdal
Jan Noralf Myklebust
Bjørn Arne Slettebøe
Odd Arild Ellingsen
Jan-Tore Hovland
Tommy Nilsson
Kjell Garpestad jr.

SØLVgjengen februar 2013
Inger Torgersen, Odd Arild Ellingsen og Jan Noralf Myklebust øverst og Kjell Garpestad jr, Jan-Tore Hovland og Ivar Urdal nederst mottok sølvnåla og blomster. Bjørn Arne Slettebøe og Tommy Nilsson var forhindret fra å møte.

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 402 42 267    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND