Starter med morgenøkter

Starter med morgenøkter

Eiger ved spillerutvikler Andrè Olsen og Jarle Gløpstad starter med morgenøkter første onsdagen i mars. Øktene vil være hver onsdag og starter 0645 med varighet til 0745 hver gang. Tilsammen 17 spillere – 9 gutter og 8 jenter har allerede meldt seg på.

Andrè og Jarle har valgt ut følgende de ønsker å fokusere på i starten:

* Tema (er): 1 vs 1. 2 vs 2, Overtalls-spill 2 vs 1, 3 vs 2.

* Mye islolert teknikktrening.

* Terpe på detaljer.

* Vi er selektive i alt vi gjør.

* Gjennomføre med kvalitet.

* Nøyaktive/tydelige.

* Ekstremt fokus på konsentrasjon.

* Tørre å utfordre

* Fokus på 1-1 offensivt og deffensivt

* Andre temaer:

* Finter

* Vendinger

* Dribling/Føring (med retningsforandringer + retardasjon (oppbremsing).

* Reaksjonshurtighet med ball. Speed-kontroll.

* Jobbe med førstetouch

* Pasning

* Medtak/mottak (retningsbestemt).

* Terpe på tette og ikke-tette mottak.

* Jobbe med blikk/orientering

* Avslutning

* Innlegg/Avslutning

* Rolletrening. Trenerduoen vil ha ekstra fokus på spesifikk rolletrening. Da handler det om å terpe på detaljer og kjøre masse repetisjoner.

Det vil likevel ikke bli høyintensive økter for som Andrè sier; “spillerne skal lett kunne prestere i såvel trening som kamp senere samme dag.

Flere av spillerne her stiller på morgentreninger fra og med mars!

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 402 42 267    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND