Stor gave til Eiger

Stor gave til Eiger

Sparebankstiftelsen SR Bank har tildelt sine gaver denne våren. Tilsammen 8.3 millioner kroner ble utdelt til 165 gavemottakere i Rogaland, Hordaland, og Agder. Eiger hadde søkt og kan glede seg over 50 000 kroner som er øremerket nye fotballmål. En sårt tiltrengt oppgradering av “målparken” i Hålå står dermed for tur. 

Eigerleder Kjell Garpestad jr. er svært fornøyd med tildelingen og ser frem til å erstatte gamle slitne mål med nye, hele og trygge.

Om stiftelsen:

Sparebankstiftelsen SR-Bank ble opprettet 1. januar 2012 i forbindelse med omdanningen av SpareBank 1 SR-Bank til allmennaksjeselskap. Bankens egenkapital bestod av sparebankens eget fond (grunnfondet) og egenkapitalbeviskapital. Egenkapitalbeviseierne fikk byttet sine egenkapitalbevis i aksjer ved omdanningen. Grunnfondet ble også omdannet til aksjekapital som nå eies av Sparebankstiftelsen SR-Bank. Stiftelsen ble ved etableringen tilført store verdier i form av 36,18% av aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Eierandelen i banken er 28,3 %.
Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA.
Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål . Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver fortinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank. Gaver som gis av Sparebankstiftelsen SR-Bank vil komme fra utbytte som Stiftelsen får på sine aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 402 42 267    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND