Tanker fra a-treneren så langt….

Tanker fra a-treneren så langt….

skadberg kopi kopiØyvind Skadberg har nå siden 20 november 2012 hatt gleden av å jobbe med Eiger sitt A-lag. I den anledning kommer en liten statusrapport hvordan det tenkes og hvordan det går med A-laget.
 
Treningskultur
Det første jeg ønsket å gjøre var å sette en tydelig og god treningskultur. Dette er et viktig grunnlag for sportslig utvikling. Da må man tak tak i fra det ståstedet man er/var og bygge “stein for stein”. Det går på alt i fra topp utstyr, møte godt forberedt, ha godt anlegg og å ha fokus underveis i trening osv. På utstyr og anlegg er Eiger priviligerte. Det håper jeg medlemmene i klubben ser selv og ikke bare jeg som kommer “utenfra”. På forberedelse til trening og fokus underveis i trening er det en del å ta tak i, men jeg er mest opptatt av om spillerne VIL forbedre seg og OM de forbedrer seg. Gjør de det så er det akseptabelt å feile og det er akseptabelt å være et stykke unna det jeg ønsker pr dags dato. Et lag som skal prestere i sammen må ha veldig klare retningslinjer på det meste. Alt i fra hvem som klargjør utstyr, rydder utstyr, bærer mål, er ledere i spillergruppen på trening, hvordan man skal oppføre seg på og utenfor banen, hvordan man skal løse defensive oppgaver, hvordan man skal løse offensive oppgaver osv.
Her om dagen gav jeg spillerne ros for deres holdning/innstilling til alle forandringene som har kommet. Det er allment kjent at en gruppe mennesker liker sjelden forandringer og i hvertfall ikke store forandringer for fort. Dette må jeg ta hensyn til samtidig som spillergruppen skjønner at det MÅ forandringer til om vi skal tilpasse oss den nye hverdagen i 3 divisjon. Dette synes jeg spillerne har vært veldig flinke til. Det har vært mange ting å sette fingeren på og spillerne har tidvis fått høre det i veldig klar tekst, men det er ingen klaging av den grunn. Spillerne skjønner at dette må til og aksepterer forandringene. Det er viktig og veldig positivt.
 
Holdninger
Holdninger er noe som går hånd i hånd med god treningskultur. Ved å ha sunne og jordnære holdninger så hjelper det så man får en god treningskultur. En treningskultur er når en gruppe mennesker har samme holdning til ulike temaer og holdningen går igjen fra gang til gang. F.eks. så er Eiger nødt til å ha en god kultur for dugnadsarbeid når man ser på det anlegget de sitter med i dag. På A-laget ønsker vi tydelige holdninger til veldig mye og dermed får vi satt en god treningskultur. Her har vi fokusert en del på f.eks:
 
a) Kommunikasjon – dette er vanskelig. Både på og utenfor banen. Med så mange mennesker som skal prestere i sammen og vi blir målt i det i form av hvor mange poeng og mål vi klarer å skaffe oss, så sier det seg selv at misforståelser og dårlig kommunikasjon gjør det vanskelig for oss. Vi har fokusert på alt fra å være tydelige på fravær fra trening innen tidsfrist med årsak i meldingen, til hvordan vi formidler ønsket om forandring av medspillere på fotballbanen. Stygg munnbruk og agressiv munnbruk fører sjelden til positve forandringer. Samtidig er vi engasjerte når man spiller fotball og man har dårlig tid så en direkte kommunikasjon er nødvendig. Vi har ikke tid til å sette oss ned å diskutere situasjoner i trening og kamp. Dermed må spillerne akseptere direkte tilbakemelding, men man trenger ikke å akseptere å bli skjelt ut.
 
b) Kroppsspråk er for så vidt en viktig del av kommunikasjonen, men flere spillere ser ikke ut til å være klar over det. Derfor setter jeg fokus på det som et eget punkt. Vi har spillere som viser med hele kroppen at de gir opp. De er sure, de er leie, de er egoistiske osv. Her har spillerne fått klar beskjed om hva som forventes av dem og det er tydelig tendens til forbedring, men forandring skjer sjelden på en dag eller en uke så jeg forventer at jeg må ta tak i det igjen utover vinteren/våren. Det er uproblematisk for meg så lenge spillerne viser at de ønsker å forandre seg. Da er det veldig tilgivelig å feile en gang i blant.
 
c) Egoisme vs felleskapet. Det er satt ekstremt sterkt fokus på at det viktigste vi har er LAGET. Hvert enkelt individ/spiller er der for å gjøre laget best mulig. Hvis noen av spillerne er der av annen holdning enn det så er dette punktet så viktig at spillerne rett og slett risikerer å få beskjed om å finne seg en annen plass å spille fotball. Dette virker som en selvfølge for mange, MEN når man begynner å se på elementer som påvirker laget til det negative så tror jeg mange får noe å tenke på. F.eks. så er det skadelidende for laget hvis vi mister baller etter trening og det er skadelidende for laget hvis “bare noen få spillere må gå å lete etter ballene”. Det er også skadelidende for laget dersom 1-2 spillere kommer for sent til trening fordi fokuset flyttes vekk i fra selve treningen og det ødelegger kvaliteten i trening. En siste ting som folk ser bedre er om en spiller er egoistisk på banen og ikke tar med seg sine medspillere. For meg er alle disse punktene viktige fordi det forteller meg en del om en spiller setter seg selv eller laget først.
 
d) Språkbruk. Et A-lag er ofte et flaggskip i en klubb og mange unge spillere ser opp til A-laget. Dermed er vi automatisk rollemodeller/forbilder for yngre mennesker. Det er ikke noe vi kan velge bort. Slik er det bare. Det medfører at mye av det vi sier og gjør plukker yngre spillere opp og gjør etter oss. Det skal ikke være sånn at en A-lag spiller ikke banner hjemme med sine barn fordi han ikke ønsker at barna skal lære å banne, MEN så går han på A-lags trening og sier de styggeste ordene han kan komme på fordi da har han på seg ei Eiger drakt. Dette har spillerne fått klar beskjed om og selv om det vil ta noe tid så garanterer jeg at publikum skal få merke endringer i språkbruken til årets Eiger lag.
 
Jeg kunne fortsatt denne listen, men jeg tror leserne skjønner hvordan det tenkes. Samtidig må publikum og andre folk som ser A-laget “utenfra” huske at vi alle er mennesker og mennesker som prøver å forandre seg feiler. Derfor håper jeg vi får tid til å jobbe med dette og at det gis rom for at avvik kan forekomme.
 
Sportslig
De fleste ønsker nok og tror nok at det er dette så får størst spalteplass når jeg skriver, men det gjør ikke det. I hvertfall ikke direkte, men de som klarer å se litt mer helhet forstår at alt som skrives i denne spalten gjøres med et formål………………..få laget bedre sportslig. Går vi inn på konkrete sportslige tiltak så kan det nevnes at det fokuseres på å få laget til å spille fotball I SAMMEN. En definert spillestil er det som har hatt fokus gjennom mange små øvelser, men også gjennom coaching i spill. Over 90% av treningene har handlet om offensiv spillestil til nå. Spesielt fokus har hurtig pasningsspill fremover på banen hatt. Det betyr ikke at det defensive er uviktig, men det det er samhandling i angrepsfotball som er vanskelig. Derfor får det også fokus det meste av tiden. Det har overrasket meg litt lagets manglende evne til å spille ballen hurtig i enkelte faser av spillet. Her har vi mye å gå på. Dette har nok sammenheng med tidligere spillestil, mange nye spillere på prøvespill, tid vi er i sesong, kanskje ny spillestil for mange osv. Med alle de “forstyrrelsene” som jeg nevner ovenfor så lett å få ballen til å gå så hurtig som jeg ønsker, men jeg ser bedring og spillerne skal ha ros for innstillingen og viljen til å endre spillet. I små drypp ser jeg at ting endres og det er det som er min største motivasjon som trener.
 
Spillerstall
Her har vi kommet godt i gang og jeg håper å ha på plass bortimot hele spillerstallen når januar er ferdig. Vi var ca 18 spillere pr 1 jan 2013, men å ta ut en spillerstall er sammensatt og utfordrende. Man har stadig spillere som kommer og spillere som går. Selv om en spiller er tatt ut til en tropp så kan endringer i hverdagen gjøre (skader, jobb, skole osv) at man trenger flere/nye spillere. Derfor vil en spillertropp være dynamisk (stadig i endring) og man blir aldri helt ferdig med dette arbeidet. Men grunnlaget er lagt nå og pr 1 februar så bør 90-95% av spillerstallen være på plass. Vi kommer nok til å passere 20 spillere før vi er ferdige.
 
Pr i dag så har vi fått med de fleste spillerne vi har ønsket å få med. Dessverre har Ole J Gya varslet at han ikke blir A-lag spiller pr nå. Motivasjon og prioritering av en ny hverdag som pappa er argumentene for dette. Det er ikke vanskelig å forstå i det hele tatt og man må bare respektere slike avgjørelser. Det er selvfølgelig dumt for klubben, men samtidig tror jeg veldig få har problemer med å forstå å akseptere slike prioritering.
 
Ellers er jeg fornøyd med å få satt i sammen en tropp som består av unge spillere (16 åringer / 1996 modeller) og godt rutinerte spillere (Fredrik som nærmer seg 500 A-kamper). Denne blandingen er viktig både sportslig, men også strategisk for klubben sin side. Dette gir unge spillere tro på at de selv en dag kan få spille på A-laget. Videre er det viktig at en tropp inneholder spennet fra unge til de eldre spillere. Det gjør at man slipper å gå i gjennom store generasjonsskifter som kan være tøft for et lag. Det har vi sett nok av eksempler på opp i gjennom historien både i fotball norge og andre steder.
 
For oppdatert spillertropp så kan man på denne hjemmesiden se A-troppen for 2013. Den skal være forholdsvis oppdatert til enhver tid.
 
Tanker fra trener
Øyvind Skadberg

Annonse

ANNONSEPLASS

dagligleder@eigerfk.no

eiger logo

E-post: dagligleder@eigerfk.no    Telefon: 402 42 267    Kontakt oss

Besøksadresse: Uførfjellveien 50, EIGERSUND
Postadresse: Postboks 36, 4379 EGERSUND